בית המדרש
שערי ציון

בית המדרש לרבנות ממלכתית בישראל

השקת תכנית שערי ציון בבית יד הרב ניסים

אודות בית המדרש

בית המדרש 'שערי ציוןמבקש ליצור חממה ובית גידול להכשרת הרבנות הממלכתית הבכירה בישראלולסייע לה להתמודד עם האתגרים הגדולים והייחודיים שכרוכים במילוי תפקידי הרבנות המגוונים במדינת ישראל בכללוכרבני ערים בפרט.

הקו המנחה של בית המדרש הוא המחויבות התורנית והממלכתית הרחבה, וראיית האינטרס הכולל והרחב של העם היהודי ומדינת ישראל, לאורה של תורה.

בראש בית המדרש שערי ציון עומד הרב יצחק בן דוד, לצד רבנים בכירים נוספים השותפים בצוות ההיגוי וההוראה, כפי שיפורט להלן.

ראש בית המדרש שערי ציון - ר׳ יצחק בן דוד
מפגש עמיתים תכנית שערי ציון

אודות התכנית

הלימודים המשותפים בבית המדרש שערי ציון מתקיימים במשך שלושה ימי לימוד בשבוע: שני ימי לימוד רצופים בימים רביעי-חמישי שמתקיימים בבית יד הרב נסים בירושליםויום לימוד נוסף שמתקיים בבת ים (ימי שני).

מרבית זמן הלימוד השבועי מוקדש ללימוד מעמיק של הנושאים ההלכתיים שנבחנים עליהם במסגרת מבחני ההסמכה לרבנות עיר בישראל, באמצעות לימוד בחברותות ושיעור שבועי מלווה. 

בנוסף, לאורך השבוע והשנה מתקיימים מספר שיעורים ומפגשים, בתחומים שונים הקשורים לאתגרי הרבנות העירונית והממלכתית בישראל, בזיקה למורשת הפסיקה וההנהגה של חכמי ספרד בדורות האחרונים. בכלל זה מתקיימים מפגשים עם רבני ערים מכהנים, ועוד. 

 

חברי בית המדרש שערי ציון - מחזור א׳

הרב ערן דאום - תכנית שערי ציון

הרב ערן דאום

הרב אברהם ביטון - בית מדרש שערי ציון

הרב אברהם ביטון

הרב חנן אטלס

הרב נדב ניזרי בית מדרש שערי ציון

הרב נדב ניזרי

הרב ידידיה לאו

הרב שי בן נחום - תכנית שערי ציון

הרב שי בן נחום

הרב מתתיהו קאהן

הרב עקיבא צוקרמן

הרב רפאל פדה - בית מדרש שערי ציון

הרב רפאל פדה

הרב עוזיאל קדם

הרב אברהם סתיו

מחיי בית המדרש שערי ציון

שיעורי עיון בהלכה
חלק ניכר מזמן הלימוד בשבוע בתכנית שערי ציון מוקדש ללימוד מעמיק של נושאים מרכזיים בהלכה, לקראת עמידה במבחני הרבנות הראשית לישראל. הלימוד מתקיים בבית המדרש בחברותות ובלמידה עצמאית לאורך השבוע, ומלווה בשיעור עיון שבועי המעמיק בנושא המרכזי שנלמד לאורך השבוע. שיעורי העיון בתכנית שערי ציון מועברים על ידי ראש בית המדרש הרב יצחק בן דוד, הרב אברהם סתיו, וכן גם על ידי עמיתי בית המדרש עצמם, ומעת לעת - על ידי רבנים אורחים.
מפגש עמיתים 2 בית מדרש שערי ציון
מנהיגות רבנית-קהילתית
מידי שבוע, העמיתים בתכנית שערי ציון עוסקים בחבורה בתורת הדרשה. אחד העמיתים נושא דרשה על פרשת השבוע, ובעקבותיה מתקיים דיון משותף על שאלות העומק שמלוות את הדרשה הרבנית הציבורית: מסרים גלויים וסמויים, היחס בין פרשנות למסר הרעיוני והערכי, ההתייחסות לקהלים מגוונים, ועוד. בנוסף, מתקיים שיעור שבועי העוסק ביסודות השקפתיים ורוחניים בתורת המנהיגות הרבנית והקהילתית לאור תורתו של המהר"ל. שיעור זה מועבר על ידי הרב צחי להמן, חבר צוות ההיגוי של בית המדרש.
מפגש עמיתים 2 בית מדרש שערי ציון
מפגש עם דמויות רבניות מובילות
לאורך השנה, נפגשים העמיתים בבית המדרש שערי ציון עם רבני ערים מכהנים ועם דמויות מובילות בשדה המנהיגות הרבנית העכשווית בישראל. מפגשים אלו מאפשרים לעמיתים להיפגש עם האתגרים וההתמודדויות בעשייה הרבנית בשטח, ועם המודלים והאפשרויות השונות להיענות לאתגרים אלו, תוך מימושה של מנהיגות רבנית מיטיבה עבור החברה הישראלית כולה. במסגרת תכנית שערי ציון התקיימה בשנה האחרונה סדרת מפגשים עם רב העיר שהם, הרב דוד סתיו, וכן מפגשים עם דמויות רבניות נוספות, ובהם: רב העיר פתח תקוה, הרב מיכה הלוי, רב העיר בת ים הרב יעקב רוז'ה, ועוד.
מפגש עמיתים תכנית שערי ציון
הרב והשלטון המקומי
בית המדרש מבקש לקדם רבנות המעורבת בחיי הציבור, ותורמת להיבטים השונים שבהם עוסקת המנהיגות המקומית. לשם כך, אנו מקיימים מפגשים סדירים עם דמויות שונות בשלטון המקומי, ראשי ערים, ראשי מחלקות חינוך, חברה, תרבות וקהילה, כדי להבין מבפנים את האתגרים עימם מתמודדות רשויות מקומיות בישראל, ומתוך כך לפתח את הדרכים שבאמצעותן הרב יכול למצוא את מקומי כגורם המשולב במנהיגות המקומית, ותורם את תרומתו הייחודית להיבטים השונים של פעילותה. מרכיב זה של התוכנית מתקיים בשיתוף פעולה הדוק עם עיריית בת ים, ועם ראש עיריית בת ים, מר צביקה ברוט.
מפגש עמיתים תכנית שערי ציון
תורת חכמי ספרד
לאורך השנה מתקיים קורס בהובלתו של הרב יצחק שוראקי שמוקדש להיכרות מעמיקה עם מורשת הפסיקה וההנהגה של חכמי ספרד בדורות האחרונים. בקורס זה ניתן דגש להיכרות עם תורתם ודמותם של חכמי ספרד, תפיסת ההנהגה ההלכתית והרבנית שהם פיתוח ועיצבו לאורך הדורות, שורשיה העמוקים במסורת התורה וההלכה, והרלוונטיות שלה לאתגרי החברה והמדינה כאן ועכשיו.

לעם ישראל יש תורת חיים, כלומר: שהיא נוצרה למען החיים, לראות את הדרך הטובה אשר ילכו בה.
ומכיוון שהיא תורת חיים, היא תמיד רעננה כמעת שניתנה בסיני.

(הרב יצחק ניסים)

תמונות וסרטונים מיום ליום

אודות יד הרב ניסים

"יד הרב נסים" הוקמה בשנת תשמ"ב לאחר פטירתו של הראשון לציון והרב הראשי לישראל ר'יצחק נסים זצ"ל, שנהג נשיאותו ברמה במשך ח"י שנים.

ה'יד' אמונה ושוקדת על קיום מורשתו הרוחנית של הרב זצ"ל במיגוון נושאי היהדות בהם הטביע חותם עמוק.

הוצאה לאור של כתבי-יד נדירים, הכשרת רבנים ודיינים, הפצת ערכי היהדות מתוך סובלנות, טיפוח, מזוג הגלויות וכל זאת תוך דבקות לאמת והתעלות מעל כל השתייכות מגזרית, פוליטית ומפלגתית כדרכו של הרב זצ"ל שתורת אמת היתה בפיהו וקיבל האמת ממי שאמרה.

בית מדרש שערי ציון ביד הרב ניסים בירושלים

בית המדרש מיועד לרבנים בעלי כושר לרבנות "יורה יורה" מטעם הרבנות הראשית, או כאלו שקרובים מאוד להשגתו. כמו כן, אנו מחפשים רבנים בעלי ניסיון ראשוני במנהיגות רבנית וקהילתית, המבקשים להמשיך ולתרום לעם ישראל גם בתפקידים נוספים בעתיד, ובדגש על המרחב העירוני, ועל עבודה עם קהלים וציבורים מגוונים. 

הגשת המועמדות לתוכנית היא באמצעות מילוי טופס המועמדות המופיע כאן למעלה באתר, וקביעת ריאיון אישי להיכרות.

מרבית הזמן מוקדש ללימוד מעמיק של תחומי יסוד בהלכה, לקראת עמידה במבחנים לשם קבלת כושר לרבנות עיר מטעם הרבנות הראשית לישראל. הלימוד מתקיים בחברותות, ומלווה בשיעור עיון המועבר מידי שבוע, על ידי צוות בית המדרש, וכן על ידי העמיתים עצמם. 
בנוסף, מתקיימים לאורך השבוע מספר שיעורים ומפגשים נוספים הקשורים בהיבטים השונים של אתגריה ותפקידיה של מנהיגות רבנית בעת הזו. כל זאת, הן מתוך מפגש עם דמויות וסוגיות העולות מהשטח, והן מתוך העמקה בשאלות הרעיוניות העקרוניות שניצבות בבסיס השאלות והאתגרים המעשיים.

שאלות? דברו איתנו

״יד הרב ניסים״ הוא מכון מחקר תורני והוצאת ספרים ע"ש הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הרב יצחק ניסים זצ״ל.

התכנית להכשרת רבני ערים שערי ציון הינה תכנית מבית יד הרב ניסים. 

עיצוב ובניית אתרים: דורון מאיר דיגיטל 

ניתן להגיש מועמדות למחזור ב של בית המדרש (שיפעל בשנים תשפ"ד-ה), עד לסוף חודש ניסן תשפ"ג.
שים לב:
במהלך מילוי הטופס, יהיה עליך להעלות קובץ תמונה וקובץ קורות חיים. 

אנא דאג להכינם מראש.

דילוג לתוכן